Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Διαβάστε από ποιές σχολές θα βρείτε δουλειά κι από ποιές θα κλαίτε τη μοίρα σας

Η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων ολοκληρώνεται την προσεχή Δευτέρα 14 Ιουλίου. Πολλοί, όμως, υποψήφιοι δεν γνωρίζουν, γιατί κανένας δεν φρόντισε να τους πληροφορήσει, για τις επαγγελματικές δυνατότητες που παρέχουν πολλές Σχολές / Τμήματα, ιδιαίτερα μη δημοφιλείς, αλλά κι ότι πολλές Σχολές / Τμήματα δεν έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. 

Διαβάστε τα επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά και τις "παγίδες" σε Σχολές/Τμήματα, όπως τα κατάγραψε ο "Ελεύθερος Τύπος":
Τα επαγγελματικά δικαιώματα ανά Σχολές / Τμήματα
- Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: και δικαιώματα Οικονομολόγου. 
- Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειος: και δικαιώματα Κοινωνιολόγου.
- Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Αιγαίου: και δικαιώματα Κοινωνιολόγου.
- Τμήμα Εκπαιδευτικής Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Κοινωνιολόγος ή Δάσκαλος (Ειδικής Αγωγής).
- Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Θράκης - Πολιτικής Επιστήμης: Πολιτικός Επιστήμονας.
- Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Θράκης - Κοινωνικής Διοίκησης: Κοινωνικός Λειτουργός.
- Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειος: και δικαιώματα Οικονομολόγου.
- Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ: Μαθηματικός ή Φυσικός.
- Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Πειραιά: δικαιώματα Οικονομολόγου.
- Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Αλεξανδρούπολη: και δικαιώματα Βιολόγου (ΠΕ 04).
- Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Ιωάννινα: και δικαιώματα Βιολόγου (ΠΕ 04).
- Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Λάρισα: και δικαιώματα Βιολόγου (ΠΕ 04).
- Τμήμα Ναυπηγών, Μηχανολόγων / Μηχανικών: Ναυπηγοί και επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγων / Μηχανικών.
- Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Κλάδος ΠΕ 08 (Δυνατότητα διδασκαλίας στη Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση Καλλιτεχνικών Μαθημάτων).
- Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού Πελοποννήσου (Σπάρτη): και δικαιώματα Οικονομολόγου.
- Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών και Πληροφορικός.
- Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Κρήτης: Πληροφορικός και Ηλεκτρονικός Μηχανικός.
- Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας: Πληροφορικός και Ηλεκτρονικός Μηχανικός.
- Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αιγαίου: Πληροφορικός και Ηλεκτρονικός Μηχανικός.
- Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Δυτικής Μακεδονίας: Πληροφορικός και Ηλεκτρονικός Μηχανικός.
- Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πληροφορικός και Ηλεκτρονικός Μηχανικός.
- Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πληροφορικός και Οικονομολόγος.
- Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Πειραιά: Πληροφορικός και Οικονομολόγος.
- Τμήμα Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών: Στατιστικολόγοι και δικαιώματα Οικονομολόγου.
- Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά: Στατιστικολόγοι και δικαιώματα Οικονομολόγου.
- Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας και Αθήνας: και δικαιώματα Γεωπόνου.
- Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Σάμου: και δικαιώματα Οικονομολόγου.
- Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας: και δικαιώματα Οικονομολόγου.
- Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά: και δικαιώματα Οικονομολόγου.
- Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειος: και δικαιώματα Οικονομολόγου.
- Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Μυτιλήνη: Ιχθυολόγος και Περιβαλλοντολόγος.
- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά: Πληροφορικός.
- Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιά: και δικαιώματα Οικονομολόγου.
- Τμήματα Μηχανολόγων / Μηχανικών: εγγράφονται στο ΤΕΕ και έχουν κατοχυρωμένα τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους Ηλεκτρολόγους / Μηχανικούς.


Οι "παγίδες"

- Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου: χωρίς κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
- Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημίων Αθήνας και Ιωαννίνων: δεν έχουν δικαιώματα Ψυχολόγου.
- Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Μυτιλήνης: χωρίς κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
- Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Αιγαίου (Χίος): δεν αναγνωρίζονται ως Μηχανικοί, αλλά μπορούν να εργαστούν ως Οικονομολόγοι, εφόσον επιλέξουν την κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Μηχανικής.
- Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Αιγαίου (Σύρος): δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ, αλλά ούτε και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
- Τμήμα Επιστήμης Υλικών Πάτρας: δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ, αλλά ούτε και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
- Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης: δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ, αλλά ούτε και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
- Τμήμα Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων: δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ, αλλά ούτε και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
- Τμήμα Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων: το πτυχίο του Τμήματος δεν αποτελεί πτυχίο Νηπιαγωγού αλλά Βρεφονηπιοκόμου.
- Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Δυτικής Μακεδονίας: δεν εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 19, Πληροφορικής.
- Τμήμα Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνας: χωρίς κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά: χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα Οικονομολόγου.
- Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας και Αθήνας: χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα Οικονομολόγου.
- Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κόρινθος: όχι Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής, παρά μόνο με κατάλληλο μεταπτυχιακό.
Please LIKE and SHARE, Thank you!

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου